Xvideo2910
Man, 20y from Cần thơ
20 years old, Man 6.2k

#ngta nói, con onng, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Tuy nhiên, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chả bao h chích, cũng như đàn bà, nếu k đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ chả bao h thâm độc..I want to rest.
#=))
+

Gender: Man

Age: 20 years old

Country: Vietnam

Profile hits: 86,866

Subscribers: 6,174

Total video views: 12,843,722

Region: Can Tho

City: Cần thơ

Languages: Vietnamese

Personal information: Display

Seeking: Woman, Couple

Relationship: Open

Education: Đại học

Smoking: Occasionally

Drinking: Occasionally

Webcam: No

Signed up: December 5, 2017 (947 days ago)

Last activity: 9 days ago

Physical Information: Display

Ethnicity: Asian

Body: Athletic

Height: 170 cm

Weight: 57 kg

Hair length: Short

Hair color: Black

Eyes color: Black

About me:

#ngta nói, con onng, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Tuy nhiên, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chả bao h chích, cũng như đàn bà, nếu k đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ chả bao h thâm độc..I want to rest.
#=))Show more

Share and bookmark Xvideo2910 profile:

Ads by